[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/salih-cetinkaya-14-10.jpg","title":"\u00c7etinkaya’dan bayram mesaj\u0131","entry_date":"Ekim 14, 2013 - 12:57:21","haber_content":"

Çetinkaya, mesaj\u0131nda, K\u0131r\u015fehirlilerin ve tüm \u0130slam aleminin Kurban Bayram\u0131'n\u0131 kutlad\u0131.<\/p>

Bayramlar\u0131n ho\u015fgörü ve sevginin artarak devam etmesi, bar\u0131\u015f\u0131n ise her ko\u015fulda egemen olmas\u0131 gerekti\u011fini ifade eden Çetinkaya, \u015funlar\u0131 kaydetti:<\/p>

"Bayramlar berekettir, huzurdur ve uzaklar\u0131n yak\u0131nla\u015fmas\u0131d\u0131r. Geçti\u011fimiz hafta Demokratikle\u015fme Paketi aç\u0131kland\u0131. Aç\u0131klanan paket ile Türkiye’nin önündeki engeller nas\u0131l ki bir bir kalk\u0131yorsa, bu bayram da aram\u0131zdaki darg\u0131nl\u0131klar\u0131n, k\u0131rg\u0131nl\u0131klar\u0131n bitmesi gerekir. Ülke ve millet olarak her zamankinden daha fazla birbirimize kenetlenmeli, Ba\u015fbakan\u0131m\u0131z\u0131n Ahilik Kutlamalar\u0131nda K\u0131r\u015fehir’de belirtmi\u015f oldu\u011fu gibi ‘Bir ve diri' olmal\u0131y\u0131z. Bayramlarda ya\u015fad\u0131\u011f\u0131m\u0131z güzel duygular\u0131n, sadece bugünlerle s\u0131n\u0131rl\u0131 kalmamas\u0131 gerekiyor. Hayat\u0131m\u0131z\u0131n her dönemine bunu yans\u0131tmal\u0131y\u0131z. Bu duygu ve dü\u015füncelerle ve \u0130slam aleminin mübarek Kurban Bayram\u0131'n\u0131 kutluyor, tüm vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmesini temenni ediyorum.”<\/p>","haber_excerpt":"AK Parti K\u0131r\u015fehir \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Salih \u00c7etinkaya, Kurban Bayram\u0131 dolay\u0131s\u0131yla mesaj yay\u0131mlad\u0131.","prev_link":"http://www.akpartikirsehir.org.tr\/tr\/haber\/kirsehir-il-danisma-meclisi-toplantisi\/298","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/21.-yuzyilda-yasamis-bir-yunus-emreydi\/373\/40","haber_url":"http://www.akpartikirsehir.org.tr\/tr\/haber\/21.-yuzyilda-yasamis-bir-yunus-emreydi\/373"}]